คนรู้ธรรมมะ-คนมีธรรมะ

posted on 20 Jun 2009 23:08 by jikkyboom

คนรู้ธรรมะ ชอบเอาชนะคนอื่น

คนมีธรรมะ ชอบเอาชนะใจตัวเอง

Comment

Comment:

Tweet